Styrelsen

Styrelsen:

Annkristin Bäckström                       Ordförande              0704 97 88 64

Monika Hansson                                  Vice ordförande     0705 88 55 00
Karsten Farkas                                      Sekreterare              0705 33 41 00
Peter Olofsson                                       Kassör                        0498 27 79 27

Annika Anderstedt                                                                     0705 59 12 69
Birgitta Dahlqvist                                                                       0703 06 12 82
Liselotte Alverdahl                                                                     0704 24 97 98

Valberedningen:

E-post:
gotlands.tradgardssallskap@home.se