Styrelsen

Styrelsen:

Annkristin Bäckström                       Ordförande              0704 97 88 64
Birgitta Dahlqvist                                Vice ordförande     0703 06 12 82
Karsten Farkas                                      Sekreterare              0705 33 41 00
Barbro Thiele                                          Kassör                       0702 16 10 60

Liselotte Alverdahl                                                                     0704 24 97 98
Monika Hansson                                                                         0705 88 55 00
Birgitta Schüberg                                                                        0702 13 34 86

Valberedningen:
Sari Bergström
Vera Sandsjö

E-post:
gotlands.tradgardssallskap@home.se