Medlemskap och -rabatter

Bli medlem

Fördelarna är många som medlem i Gotlands Trädgårdssällskap. I medlemsavgiften ingår prenumeration av tidningen hemträdgården sex nummer per år, gratis trädgårdsrådgivning via Riksförbundet Svensk Trädgård, rabatter vid köp hos plantskolor och trädgårdsmässor, föreläsningar, gemensamma resor och inte minst kontakter medlem till medlem.

Medlemsavgift för 2018 är 350 kronor med 20 kronors tillägg för hela familjen.

Avgiften betalas in på

Postgiro 1215-3
eller
Bankgiro 731-2499                              Uppge namn och adress.

Du kan också ta kontakt med någon i styrelsen om du har några frågor.

 

Medlemsrabatter 2018

Som medlem erhåller du 10 % rabatt vid kontant betalning och uppvisande av medlemskort
hos följande företag:

Bara örtagård: Perenner och kryddor.

Garden Girl vid Hulte i Hemse: Kläder

Röcklingers handelsträdgård: Alla växter.

Skuttlings i Lärbro: Krukor

Stånga trädgård: Alla växter.

Verdus Veranda i Hablingbo: Olika trädgårdsredskap mm.

Visby plantskola: Uteväxter

Visby stadsodling: Grönsaker

Växthuset Linds: Buskar, träd och vissa perenner.