Frida Tollerz, Levide. 2017.

Experimentträdgård under uppbyggnad. Tre hektar åker och en hektar skog att leka med.
Arbetar mestadels för hand och vill gynna pollinerande insekter, fjärilar, fåglar, fladdermöss och igelkottar, men framförallt daggmasken och hans vänner.
Lättskött på sikt med hjälp täckodling av olika slag under resans gång.

Här finns en äppelträdsallé, ett rosarium med gammaldags rosor, torrjordsparti och olika typer av häckar.
Köksväxtland, naturstig är på gång.

 

Nya växthuset.
   

Välbrunnen gödsel.

  I rosariet.

Skön sittpaus.

 

   En av många äppelsorter.