Sällskapet i ljud och bild

Inslag på Radio Gotland, 27 mars 2019.

Intervjuare: Amanda Heibel och Anton

Gäster: Frida Tollerz, Anki Bäckström Jacobsson, kolonister från Visbys Norra Koloniområde samt sommarodlaren på Norrbys gård: Anna Jutehammar.

Ämne: Vattenförsörjning (min 11), Torktåliga växter (min 33.45), Årets Trädgård 2018 och-19 (min 40.40), VNK-område (min 01.00 i timme två). Även om Norrbys museigård i Väte.