Sommarmötet 2020

Riksmöte Svensk Trädgård

21-23 augusti hos oss.

Första informationen om vårt sommarmöte i tidningen Hemträdgården, nummer ett.