Ingrid Wiman, Stenkumla. 2015

Motivering:

Priset delades ut till Ingrid Wiman i Stenkumla med motiveringen: Ingrid har i en gammal gårdsmiljö med ett gamalt hus och en gammal ladugård skapat en trädgård med många platser att sitta på. Från lusthuset kan ni blicka ut över den parklika trädgården som delvis är bevuxen med träd som bildar skogsdungar. I det moderata beståndet av blommor dominerar pionerna och överraskar potatisen. I den orörda delen av trädgården växer krolliljorna vilt och i gräsmattan har humleblomstren skonats från klippning och en del nya träd planterats.