Annli Alfström, Kräklingbo. 2012.

Priset delades ut till Annli Alfström i Kräklingbo med motiveringen:

Trädgården bygger på den ursprungliga planteringen av träd. Det ger trädgården dess stomme. Rumsindelningen som grundar sig på byggnaderna och deras placering ger trädgården en spänning när man vandrar runt. Varje hörn eller byggnad som passeras ger tillgång till en ny värld. Trädgården är inspirerad både av medelhavstemat och den moderna lekfulla engelska trädgården. De nyare delarna med vatten och mer experimentala inslag är spännande. Trädgården lever och utvecklas fortfarande.